فیلتر شکن Mullvad

مسئولان کمپانی Mullvad می‌گویند نه‌ تنها اطلاعات کاربران را ثبت و ذخیره نمی‌کنند، که نمی‌توانند درک کنند که چرا یک سرویس‌دهنده وی‌پی‌ان که برای ارتقای امنیت و تضمین ناشناس‌ماندگی کاربران طراحی شده، باید این کار را انجام دهند. به زعم آنها چنین اقداماتی صادقانه نیست و می‌تواند زمینه بروز مشکلات قانونی را فراهم کند. آنها تابع قوانین سوئد هستند و می‌گویند هرگز سابقه دریافت چنین درخواست‌هایی از سوی افراد یا نهادهای دیگر موجود در این کشور را ندارد. آنها برای پرداخت‌های الکترونیک، فقط بیت‌کوین می‌پذیرند، یا پول‌هایی که در پاکت‌های پستی برای‌شان ارسال شده باشد.

وب‌سایت: mullvad.net/en