فیلتر شکن TorrentPrivacy

این کمپانی اطلاعات کانکشن‌ها را ذخیره می‌کند، اما آدرس‌های آی‌پی کاربران در این فایل‌ها ذخیره نمی‌شود تا به هیچ وجه امکان تطبیق زمانی و شناسایی کاربران وجود نداشته باشد. آنها این فایل‌ها را برای ۷ روز نگه می‌دارند و سپس حذف می‌کنند. این کمپانی در هلند، آمریکا و سوئد فعال است، در حالی که دفتر مرکزی آن در سیشل مستقر است و طبعا تابع محیط قانونی آن کشور. TorrentPrivacy می‌گوید هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار افراد یا نهادهای بیرون از مجموعه قرار نمی‌دهد، مگر این‌که یک دادخواست حقوقی علیه آن وجود داشته باشد.

وب‌سایت: